NETFOCUS - Συχνές Ερωτήσεις
  • 1slider.png
  • 2slider.png
  • 3slide1.png

Please select your question category

Search FAQs

Βεβαιωθείτε ότι στο Outlook οι χρήστες έχουν τις εξής ρυθμίσεις (όπου domain.gr το όνομα του domain σας):

User Information (Στοιχεία χρήστη) Your Name (Το όνομά σας): Το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στο email σας E-mail address (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου): Το email σας π.χ.

Στοιχεία σύνδεσης User Name (Όνομα χρήστη): Ολόκληρο το email σας (π.χ. info@domain.gr)

Server Information
Incoming mail server (POP3) (Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας (POP3)) : mail.domain.gr

Outgoing mail server (SMTP) (Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP)) : mail.domain.gr

Outgoing Mail Server (Διακομιστής εξερχομένων)
Πρέπει να έχετε επιλεγμένο το 'My server requires authentication' (Ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας) και 'Use same settings as my incoming mailserver' (Χρήση των ρυθμίσεων του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας)

User@domain.gr (Κωδικός χρήστη),  Password (Κωδικός πρόσβασης): 

Τσεκάρετε το Remember Password (Απομνημόνευση κωδικού).

Για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό email μέσω web πηγαίνετε στην εξής διεύθυνση (όπου domain.gr το όνομα του domain σας):

http://www.domain.gr/webmail για username: ολόκληρο το email (π.χ. user@domain.gr) για password: ο κωδικός του email σας

Συνδεθείτε μέσω cPanel (domain.gr/cpanel) στο domain του οποίου θέλετε να διαχειριστείτε τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομίου και επιλέξτε το εικονίδιο 'Mail'.
Εκεί μπορείτε να δημιουργήσετε, να διαγράψετε, να αλλάξετε password κ.τ.λ. ενός  λογαριασμού.

Το cPanel είναι ο πίνακας ελέγχου που περιέχουν όλοι οι λογαριασμοί shared φιλοξενίας για τη διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όλα τα πακέτα φιλοξενίας παρέχονται με ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον διαχείρισης. Το λογισμικό κατασκευάζεται από τη cPanel κι έχει αξιολογηθεί ως ένα από τα πιο αξιόπιστα παγκοσμίως. Οι δυνατότητες του περιλαμβάνουν:

-Διαχείριση web-server (mime-types, frontpage extensions, redirection, folders password)

-Διαχείριση e-mails (δημιουργία user, mail aliases, mail forwarders, auto responders, filters, spam detector)

-Διαχείριση αρχείων (μεταφορά, διαγραφή, επεξεργασία αρχείων / φακέλων)

-Διαχείριση DNS (domains, sub-domains, parked domains, re-directs)Διαχείριση FTP

-Διαχείριση MySQL (δημιουργία βάσεων δεδομένων, χρηστών και επεξεργασία με το phpMyAdmin)Στατιστικά των ιστοσελίδων σας (webalizer, awstats, analog, last visits, bandwidth meter)

-Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας

-Προεγκατεστημένα CGI και PHP scripts (phpBB, phpmychat, search engine submit, guestbook, counter, date/time κ.α.)

-Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου (Agora shopping cart, Interchange shopping cart)Διαχείριση SSL (add/remove certifications)

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό σε μορφή pdf εδώ ή να περιηγηθείτε μέσω του παρακάτω Link όπου υπάρχουν οδηγοί σε μορφή video:

 cPanel and WHM 11 Video Tutorials 

Ένα Domain Name (Όνομα Χώρου Διαδικτύου) είναι μία λέξη που επιλέγουμε προκειμένου να μπορούμε με εύκολο τρόπο να συνδεθούμε με έναν υπολογιστή στο διαδίκτυο.
Η λέξη αυτή πάντα προσδιορίζεται περαιτέρω από μία κατάληξη που χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο την "περιοχή" του δικτύου στην οποία ανήκει.
Έτσι, για τον χώρο Ονομάτων με κατάληξη [. GR ], ένα Domain Name θα έχει την μορφή onoma.gr και επισκεπτόμαστε τις ιστοσελίδες που του αντιστοιχούν γράφοντας σε κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης (browser) μια διεύθυνση της μορφής http://www.onoma.gr

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για κάθε εκχωρημένο Όνομα Χώρου, μέσω της εφαρμογής Whois που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.
Το WHOIS για τα ονόματα χώρου με κατάληξη.gr, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν εμφανίζει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ονόματος.
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι: Ημερομηνία έναρξης και λήξης του ονόματος χώρου , οι nameservers και τα στοιχεία του καταχωρητή του ονόματος.

Η εκχώρηση ενός ονόματος χώρου διαρκεί 2 χρόνια από την υποβολή της αίτησης εκχώρησης στο Μητρώο. Εάν πρόκειται για όνομα χώρου που είχε δεσμευθεί για συγκεκριμένο φορέα (π.χ. ομόγραφο ή με διαφορετικά σημεία στίξης) και ενεργοποιήθηκε κατόπιν αιτήσεώς του, το χρονικό διάστημα των 2 ετών άρχεται από την υποβολή της αίτησης εκχώρησης (ή την ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης του διαστήματος εκχώρησης) του ονόματος χώρου βάσει του οποίου δεσμεύθηκε και όχι από την ημερομηνία ενεργοποίησής του.

Τα Ελληνικά domain name με κατάληξη .gr μπορούν να έχουν από 3 έως 63 λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, τους αριθμούς 0-9 και την παύλα ( - ) αρκεί να μην εμπεριέχεται στην αρχή ή στο τέλος του ονόματος.

Τα Ευρωπαϊκά domain name με κατάληξη .eu μπορούν να αποτελούνται από 3 έως 63 λατινικούς χαρακτήρες a-z, τους αριθμούς 0-9 και την παύλα ( - ) αρκεί να μην εμπεριέχεται στην αρχή ή στο τέλος του ονόματος. ή στην τρίτη και τέταρτη θέση ταυτόχρονα .

Τα Διεθνή domain name με κατάληξη .com, .net, .org επιτρέπεται να έχουν μέχρι 26 λατινικούς χαρακτήρες a-z, τους αριθμοούς 0-9 και την παύλα ( - ) αρκεί να μην εμπεριέχεται στην αρχή ή στο τέλος του domain.

Δικαίωμα καταχώρισης ελληνικού domain name έχουν:

- Όλοι οι ενήλικες και ικανοί για δικαιοπραξία Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως κατοχής Ελληνικού ΑΦΜ.
- Οι Έλληνες του εξωτερικού, υπό τον όρο της απόδειξης της ελληνικής ιθαγένειάς τους.
- Όλοι οι φορείς (ελληνικών ή ξένων συμφερόντων) με αποδεδειγμένη δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο.

Η γνωστοποίηση κωδικού εξουσιοδότησης ονόματος χώρου [.GR] στο δικαιούχο αποτελεί αρμοδιότητα του καταχωρητή που διαχειρίζεται το όνομα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η επικοινωνία του δικαιούχου με τον καταχωρητή, ο δικαιούχος έχει τις εξής επιλογές:

Σε περίπτωση που ο Καταχωρούμενος επιθυμεί να αλλάξει Καταχωρητή ο νέος Καταχωρητής μπορεί κάνοντας χρήση μιας εφαρμογής του Μητρώου να του αποστείλει τον κωδικό εξουσιοδότησης στο e-mail επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην αίτηση εκχώρησης του ονόματος.

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125 - Tηλ. 210-6151000 - Fax: 210-6105049 - info@eett.gr ), αρμόδια Αρχή για την εκχώρηση των ονομάτων χώρου [.gr].

Για τα πακέτα σε cPanel:
Τα αρχεία της ιστοσελίδας σας θα πρέπει να αντιγραφούν από τον υπολογιστή σας στον κατάλογο public_html του λογαριασμού φιλοξενίας σας.

Μπορείτε να ανεβάσετε τα αρχεία σας με τη βοήθεια προγράμματος FTP ή με τον File Manager από το Control Panel του λογαριασμού φιλοξενίας σας.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής :

1) Καταρχήν μην ακυρώσετε τον λογαριασμό σας στην άλλη εταιρία hosting μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σας στην Netfocus.

2) Κατεβάστε όλα τα αρχεία του site σας από τον παλιό σας server και ανεβάστε τα με FTP στον νέο σας λογαριασμό στην Netfocus. Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να μεταφέρετε και τις βάσεις δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιείτε. Στο email ενεργοποίησης λογαριασμού υπάρχουν όλα τα στοιχεία και οδηγίες για να συνδεθείτε με FTP και να έχετε πρόσβαση στο Plesk panel απ' όπου μπορείτε να δημιουργήσετε τις βάσεις δεδομένων.

3) Τώρα που έχουν μεταφερθεί τα αρχεία και οι βάσεις δεδομένων μπορείτε να ελέγξτε από το προσωρινό URL που σας παρέχουμε αν το site λειτουργεί κανονικά. Τώρα μπορείτε να μπείτε στο cPanel και να δημιουργήσετε τα email accounts που χρησιμοποιείτε.

4) Αλλάξτε τους name servers του domain σας και βάλτε αυτούς που σας έχουμε στείλει με το email ενεργοποίησης λογαριασμού hosting. Τους nameservers θα τους αλλάξετε μέσα από το Control Panel της εταιρίας στην οποία έχετε κατοχυρώσει το domain name σας.

Αφού αλλάξατε τους nameserver θα χρειαστεί 4-72 ώρες για να ανοίγει το site σας από τους servers της Netfocus. Στο διάστημα αυτό το site σας θα συνεχίσει να ανοίγει κανονικά από τον παλιό server.

Όταν περάσουν οι 72 ώρες μπορείτε να ακυρώσετε την συνδρομή σας στον παλιό παροχέα hosting.

Θυμηθείτε πως για ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίσετε κατά την διάρκεια της μεταφοράς του site σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης της Netfocus. Τέλος, να σας ενημερώσουμε πως το προσωπικό της Netfocus μπορεί να αναλάβει δωρεάν και εγγυημένα την διαδικασία μεταφοράς του site σας.

Tο domain name σας δείχνει στους δικούς μας nameservers ? Χρειάζονται περίπου έως 72 ώρες για να ενημερωθούν οι internet providers σχετικά με αλλαγές στους nameservers.

Έχετε ανεβάσει το site σας στο σωστό σημείο ? Όλα τα αρχεία και οι φάκελοι του site σας θα πρέπει να είναι ανεβασμένα στον φάκελο /public_html.

Είναι η πρώτη σελίδα του site σας η index.htm (.html, .php) ? Προσοχή: υπάρχει διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών σε συστήματα Linux οπότε index.htm και Index.htm είναι 2 διαφορετικά αρχεία. Η Index.htm δεν αναγνωρίζεται σαν πρώτη σελίδα. Πρέπει να είναι index.htm (.html, .php, κλπ) με πεζά γράμματα.

Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί να μην εξαντληθεί ο διαθέσιμος χώρος σας στον server γιατί δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε emails.
Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ελέγχετε τον χώρο σας μέσα από το cpanel. Θα ειδοποιήστε αυτόματα με email σε περίπτωση που ο χώρος αρχίσει να εξαντλείται. Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον χώρο μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση στο πακέτο σας.

Τα πακέτα φιλοξενίας έχουν 12μηνη διάρκεια.

Από τη στιγμή που θα λάβουμε την πληρωμή σας ο λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί σε λιγότερο από 24 ώρες.
Για παραγγελίες που θα γίνουν σε μη εργάσιμη ημέρα ίσως χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος.

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αναβαθμίσετε αυτόματα το πακέτο φιλοξενίας.
Σε αυτή την περίπτωση θα χρεωθείτε απλά την διαφορά των πακέτων για το υπόλοιπο της φιλοξενίας σας.

Το traffic (bandwidth) είναι ο όγκος των δεδομένων που ανταλλάσεται μεταξύ του server που φιλοξενεί ένα site και των χρηστών που το επισκέπτονται. Όσο ποιο μεγάλο είναι ένα site και όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των επισκέψεων, τόσο μεγαλύτερο είναι και το μέγεθος του traffic.

Όλα τα αρχεία και τα directories του site σας πρέπει να μπουν στον φάκελο /httpdocs. Πρόσβαση σε αυτόν έχετε είτε μέσω FTP client είτε μέσω του FileManager από το cPanel.
Υπάρχουν αρκετά FTP προγράμματα διαθέσιμα στο internet. Τα στοιχεία login που χρειάζεστε θα σας σταλούν με email μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας.
Δημιουργείστε μια index σελίδα σαν πρώτη σελίδα του site σας. Αυτή μπορεί να είναι index.htm, index.html, index.php, κλπ.
Προσοχή: υπάρχει διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών σε συστήματα Linux οπότε index.htm και Index.htm είναι 2 διαφορετικά αρχεία. Η Index.htm δεν αναγνωρίζεται σαν πρώτη σελίδα. Πρέπει να είναι index.htm (.html, .php, κλπ) με πεζά γράμματα.

Επικοινωνία

NETFOCUS
Μουσών 4, 15341
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα

Τηλέφωνο:
2106084071
6 γραμμές

Fax:
2106019426

E-mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.